Kalp Krizi Nedir, Neden Olur? Kalp Krizi Belirtileri

Kalp krizi, tıbbi bir terimle miyokard enfarktüsü olarak adlandırılır, ve kalbinizdeki kas dokusunun bir kısmının kan akışının ani olarak kesildiği…

Kalp krizi, tıbbi bir terimle miyokard enfarktüsü olarak adlandırılır, ve kalbinizdeki kas dokusunun bir kısmının kan akışının ani olarak kesildiği veya azaldığı bir durumu tanımlar. Bu olay, genellikle koroner arterlerin tıkanması veya daralması sonucunda meydana gelir. Koroner arterler, kalbinize oksijen ve besin maddesi taşıyan kanı sağlar.

Kalp krizinin temel nedeni, koroner arterlerdeki plakların (ateroskleroz) birikmesi sonucu oluşan damar tıkanıklığıdır. Tıkanıklık sonucu kan akışı azalır veya tamamen kesilir, bu da kalp kasının oksijen ve besin maddesi almasını zorlaştırır. Kalp kası oksijensiz kaldığında, hızla hasar görmeye başlar.

Kalp krizi belirtileri şunlar olabilir:

 • Şiddetli göğüs ağrısı veya sıkışma hissi (angina benzer, fakat daha uzun süreli ve şiddetlidir).
 • Üst vücutta rahatsızlık, ağrı veya karıncalanma hissi (kollar, boyun, çene, sırt veya mide).
 • Nefes darlığı.
 • Terleme.
 • Mide bulantısı veya kusma.
 • Baş dönmesi veya bayılma.

Kalp krizi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Erken teşhis ve tedavi, kalp kasına verilen zararı azaltabilir ve yaşam kurtarıcı olabilir. Eğer veya başkasında kalp krizi belirtileri görülüyorsa, hemen acil servise başvurmak gereklidir. Acil tıbbi müdahale, kan akışını yeniden sağlamak ve kalp kasına oksijen vermek amacıyla yapılan tedavileri içerebilir. Kalp krizinin teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi hayati öneme sahiptir.

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?

Kalp krizi (miyokard enfarktüsü) belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak aşağıda sıkça görülen belirtiler verilmiştir. Unutmayın ki her kalp krizi aynı belirtilerle başlamayabilir ve bazen belirtiler hafif veya belirsiz olabilir. Ancak aşağıda sıralanan belirtiler, kalp krizi geçiren birçok insan için tipik olanlardır:

 1. Göğüs Ağrısı: En yaygın kalp krizi belirtisi şiddetli göğüs ağrısıdır. Bu ağrı genellikle göğüsün ortasında veya sol tarafında hissedilir ve sıkışma veya baskı hissiyle gelir. Ağrı bazen diğer bölgelere, özellikle kollar, boyun, çene, sırt veya mideye yayılabilir.
 2. Nefes Darlığı: Nefes almada zorluk, nefes darlığı veya hızlı nefes alma, kalp krizinin bir diğer belirtisi olabilir. Bu belirti özellikle fiziksel aktivite sırasında veya istirahat halinde de meydana gelebilir.
 3. Terleme: Terlemenin artması, özellikle soğuk ve terlemenin anormal olması, kalp krizinin bir belirtisi olabilir.
 4. Baş Dönmesi veya Bayılma: Bazı insanlar kalp krizi sırasında baş dönmesi yaşarlar veya bayılabilirler.
 5. Mide Bulantısı veya Kusma: Mide bulantısı veya kusma da kalp krizi belirtileri arasında yer alabilir.

Unutmayın ki kadınlar ve erkekler arasında kalp krizi belirtileri farklılık gösterebilir ve özellikle kadınlarda bazen belirtiler daha hafif veya belirsiz olabilir. Ayrıca yaşlı bireylerde ve diyabet hastalarında da belirtiler farklılık gösterebilir. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda veya risk faktörleri taşıyorsanız, hemen acil servise başvurmanız önemlidir. Kalp krizi teşhisi ve erken tedavi, kalp kasına verilen zararı azaltabilir ve yaşam kurtarıcı olabilir.

Kalp Krizi Tipleri Nelerdir?

Kalp krizi (miyokard enfarktüsü), farklı türleri olan bir durumdur ve genellikle altta yatan nedenlere, etkilenen kalp bölgesine ve semptomlara göre sınıflandırılır. İşte kalp krizi türlerinin bazıları:

STEMI (ST Yükselmesi ile Miyokard Enfarktüsü)

Bu tür kalp krizi, EKG (elektrokardiyogram) sonuçlarına göre tanımlanır. ST segmenti yükselmiş veya yeni oluşmuş bir LBBB (sol dal bloğu) varlığını gösterir. STEMİ kalp krizi, genellikle bir koroner arterin tamamen tıkanmasının sonucudur ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Bu tip krizde kalp kasının bir bölgesi ölür.

NSTEMI (Non-ST Yükselmesi ile Miyokard Enfarktüsü)

NSTEMI, EKG sonuçlarına göre STEMİ'den farklıdır. ST segmentinde yükselme gözlenmez, ancak diğer semptomlar ve kan testleri, kalp kasının hasar gördüğünü gösterebilir.

Q dalga miyokard enfarktüsü (Q-MI)

Bu tip kalp krizi, geçmişteki bir miyokard enfarktüsünün sonucu olan kalıcı hasarı ifade eder. EKG'de Q dalgalarının oluşması bu türü tanımlar. Bu tip kalp krizi, kalpte ciddi hasara yol açar.

Ansefalopati Tip Kalp Krizi

Bu tip, beyinde kalp krizi sonucu hasar oluşturan bir durumu ifade eder. Özellikle kalp krizi sonucu beyin fonksiyonlarında bozulma yaşandığında kullanılır.

Geçmişe Dönük Kalp Krizi

Bu tip, kişi kalp krizi geçirdikten uzun bir süre sonra teşhis edilen bir miyokard enfarktüsünü ifade eder. Özellikle kişinin anamnezinde veya önceki tıbbi kayıtlarında bu tür bir krizin izlerine rastlandığında kullanılır.

Her tür kalp krizi, kalp kasına verilen zararı ve tedavi gerekliliklerini etkileyebilir. Acil tıbbi müdahale ve uygun tedavi, hastanın sağkalım şansını artırabilir. Kalp krizi belirtileri veya risk faktörleri taşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline başvurmanız ve gerektiğinde tıbbi yardım almanız önemlidir. Kalp krizinin tipi, tanı ve tedavi süreçlerinde büyük bir rol oynar ve kişinin sonucunu etkileyebilir.

Kalp Krizi Nedenleri Nelerdir?

Kalp krizi (miyokard enfarktüsü), kalp kasının bir bölümünün kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu meydana gelir. Kalp krizinin başlıca nedeni, koroner arterlerin tıkanması veya daralmasıdır. İşte kalp krizi nedenlerinin başlıcaları:

 1. Koroner Arter Hastalığı (KAH): Koroner arter hastalığı, kalp krizlerinin en yaygın nedenidir. KAH, koroner arterlerin plaklarla tıkanması veya daralması sonucu oluşur. Bu plaklar, kolesterol, yağ, kalsiyum ve diğer maddelerin birikimiyle oluşur. Plaklar arterleri daraltır veya tıkar, bu da kalp kasının yeterli oksijen almasını engeller.
 2. Tromboz (Pıhtı Oluşumu): Tromboz, bir damarın içinde pıhtı oluşumu anlamına gelir. Bu pıhtı, koroner arterlerin içini tıkayarak kan akışını engelleyebilir. Tromboz, aterosklerotik plakların yırtılması veya tahriş edilmesi sonucu oluşabilir.
 3. Spazm: Koroner arterlerin geçici olarak kasılması veya daralması, kan akışını azaltabilir ve kalp krizine neden olabilir. Bu duruma koroner arter spazmı denir.
 4. Aterosklerotik Plak Yırtılması: Koroner arterlerdeki aterosklerotik plakların yırtılması veya tahriş edilmesi sonucu, pıhtı oluşabilir ve bu da arteri tıkayarak kalp krizine yol açabilir.
 5. Diyabet: Diyabet, kalp krizi riskini artırabilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, damarların zarar görmesine ve aterosklerotik plakların oluşumuna katkıda bulunabilir.
 6. Sigara İçmek: Sigara içmek, koroner arterlerin daralmasını hızlandırabilir ve plak oluşumunu teşvik edebilir. Ayrıca, sigara içmek kanın pıhtılaşma eğilimini artırır.
 7. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Yüksek tansiyon, kalp krizi riskini artırabilir. Yüksek tansiyon, arterlerde hasara yol açabilir ve damarların daralmasına neden olabilir.
 8. Aile Geçmişi: Aile geçmişi, kalp krizi riskinizi etkileyebilir. Eğer aile geçmişinde erken yaşta kalp krizi geçiren kişiler varsa, sizin için risk daha yüksek olabilir.
 9. Yaş: Yaş ilerledikçe kalp krizi riski artar, özellikle 65 yaş üstü bireyler için risk daha yüksektir.
 10. Cinsiyet: Erkeklerin, özellikle 55 yaşından sonra, kadınlara göre daha yüksek bir kalp krizi riski vardır. Ancak kadınlar menopoz sonrası dönemde erkeklerle benzer bir risk taşır.

Kalp krizlerinin önlenmesi ve risklerinin azaltılması için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli tıbbi muayeneler yapmak ve risk faktörlerini kontrol altında tutmak önemlidir. Risk taşıyan kişiler, doktorlarıyla kalp krizi önleme stratejileri hakkında görüşmelidirler.

Kalp Krizi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kalp krizi tedavisi, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Tedavi, kalp krizi geçiren kişinin hayatını kurtarmak ve kalp kasına verilen zararı en aza indirmek amacıyla hızla başlamalıdır. İşte kalp krizi tedavi yöntemlerinin temelini oluşturan adımlar:

 1. Hemen Acil Yardım Çağrısı: İlk belirtiler gözlemlendiğinde hemen 112 veya ilgili acil servis numarasını arayarak acil yardım çağrısında bulunulmalıdır.
 2. Aspirin Kullanımı: Eğer doktorun önerdiyse veya reçete ettiyse, bir aspirin tableti çiğnenerek alınabilir. Aspirin, kanın pıhtılaşma eğilimini azaltabilir ve tıkalı bir koroner arteri açabilir.
 3. Oksijen Tedavisi: Acil servis ekibi tarafından kişiye oksijen tedavisi uygulanabilir. Bu, vücuda oksijenin daha fazla taşınmasına yardımcı olur.
 4. Ağrı Kesiciler: Ağrı kesici ilaçlar, kişinin ağrı ve rahatsızlığını hafifletebilir. Genellikle nitrogliserin gibi ilaçlar kullanılır.
 5. Fibrinolitik Tedavi: Fibrinolitik ilaçlar, tıkanıklığı çözmek için kullanılır. Bu ilaçlar, koroner arterdeki pıhtıyı çözebilir ve kan akışını yeniden sağlayabilir.
 6. Anjiyoplasti ve Stent: Kalp krizi tedavisinde en yaygın yöntemlerden biri anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesidir. Bu işlemde, koroner arterin tıkanıklığı açılır ve stent adı verilen bir tür tüp yerleştirilir. Stent, arterin açık kalmasını sağlar.
 7. Koroner Bypass Ameliyatı: Bazı durumlarda, çok sayıda tıkalı damarın olduğu veya anjiyoplasti ve stent işlemi uygulanamayacak kadar karmaşık bir durumda olan hastalara koroner bypass ameliyatı gerekebilir. Bu ameliyat sırasında, kanın kalbi besleyen damarları engelleyen tıkanıklıkları atlamak için yeni damarlar kullanılır.
 8. Rehabilitasyon: Kalp krizi sonrası rehabilitasyon programları, kişinin fiziksel aktiviteyi yeniden kazanmasına, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine ve kalp sağlığını korumasına yardımcı olabilir.

Kalp krizi tedavisi, kişinin durumuna, krizin ciddiyetine ve tedaviye erişimine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Erken teşhis ve hızlı tedavi, kalp kasına verilen zararı azaltabilir ve kişinin sağkalım şansını artırabilir. Bu nedenle kalp krizi belirtileri gözlemlendiğinde derhal acil yardım çağrısı yapılmalı ve ilgili tıbbi müdahalelere başlanmalıdır.

Etiketler:
kalp krizi