Evde Bakım Hizmeti Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Evde bakım hizmeti, hastaların tıbbi ve kişisel bakım ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanmasını sağlayan profesyonel bir hizmettir.

Evde bakım hizmeti, hastaların tıbbi ve kişisel bakım ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanmasını sağlayan profesyonel bir hizmettir. Bu hizmet, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olanlar ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için büyük bir kolaylık ve konfor sunar. Evde bakım hizmeti, sağlık profesyonelleri tarafından sunulan çeşitli tıbbi ve destekleyici hizmetleri içerir.

Evde Bakım Hizmetinin Avantajları

1. Konfor ve Güvenlik: Evde bakım hizmeti, hastaların kendi evlerinin rahatlığında ve güvenliğinde bakım almalarını sağlar. Tanıdık bir çevrede bulunmak, hastaların moralini ve genel iyilik halini artırır.

2. Kişiye Özel Bakım: Her hasta, kendi özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bakım alır. Bu, bakımın daha etkili ve hastaların ihtiyaçlarına daha uygun olmasını sağlar.

3. Enfeksiyon Riskinin Azalması: Hastanede yatış gereksinimini azaltarak, hastane kaynaklı enfeksiyon riskini en aza indirir. Ev ortamında steril ve hijyenik koşulların sağlanması, enfeksiyon riskini daha da azaltır.

4. Aile Katılımı: Aile üyeleri, bakım sürecine aktif olarak katılabilir ve sevdiklerine destek olabilir. Bu, hastanın moralini yükseltir ve bakım sürecine olumlu katkıda bulunur.

5. Maliyet Etkinliği: Uzun süreli hastane yatışları ve bakım evleri ile kıyaslandığında, evde bakım hizmeti genellikle daha uygun maliyetlidir. Hastaların evde tedavi edilmesi, ulaşım ve yatış masraflarını ortadan kaldırır.

Evde Bakım Hizmeti Neleri Kapsar?

Evde bakım hizmeti, geniş bir yelpazede tıbbi ve destekleyici hizmetler sunarak hastaların ev ortamında bakım ihtiyaçlarını karşılar. Bu hizmetler, hastaların sağlık durumuna, yaşına, fiziksel kapasitesine ve özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. İşte evde bakım hizmetinin kapsamı:

1. Tıbbi Hizmetler

Sağlık Kontrolleri ve İzleme:

 • Kan basıncı, nabız, solunum ve kan şekeri ölçümleri.
 • Hastanın genel sağlık durumunun düzenli olarak izlenmesi.

Tıbbi Tedavi ve Müdahale:

 • Enjeksiyonlar, intravenöz (IV) tedavi ve infüzyonlar.
 • Yara bakımı ve pansuman.
 • Kateter ve ostomi bakımı.
 • Diyabet yönetimi ve insülin uygulaması.

Rehabilitasyon Hizmetleri:

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon.
 • İş terapisi.
 • Konuşma ve dil terapisi.

İlaç Yönetimi:

 • İlaçların doğru dozda ve zamanda alınmasının sağlanması.
 • İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve yönetimi.

2. Kişisel Bakım Hizmetleri

Günlük Yaşam Aktiviteleri (ADL - Activities of Daily Living):

 • Banyo yapma, saç yıkama ve kişisel hijyen.
 • Giyinme ve soyunma.
 • Yemek yeme ve beslenme desteği.
 • Tuvalet ihtiyacının karşılanması ve inkontinans bakımı.

Hareket Yardımı:

 • Yatakta pozisyon değiştirme.
 • Tekerlekli sandalye kullanımı ve transfer yardımı.
 • Yürüme ve hareket desteği.

3. Destekleyici Hizmetler

Ev İdaresi ve Hafif Ev İşleri:

 • Temizlik ve düzenleme.
 • Çamaşır yıkama ve ütüleme.
 • Yemek hazırlama ve pişirme.

Beslenme ve Diyet Desteği:

 • Özel diyet planlarının hazırlanması ve uygulanması.
 • Besleyici yemeklerin hazırlanması ve sunulması.

Sosyal ve Duygusal Destek:

 • Sosyal etkinliklere katılımın sağlanması.
 • Hastanın moralini yüksek tutacak aktivitelerin düzenlenmesi.
 • Duygusal destek ve danışmanlık.

4. Eğitim ve Danışmanlık

Hasta ve Aile Eğitimi:

 • Hasta ve aile üyelerine bakım süreçleri hakkında eğitim.
 • Hastanın sağlık durumuna yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Sağlık Danışmanlığı:

 • Hastalığın yönetimi ve tedavi süreçleri hakkında rehberlik.
 • Sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik tavsiyeler.

5. Özel Bakım Hizmetleri

Alzheimer ve Demans Bakımı:

 • Hafıza kaybı ve bilişsel bozuklukları olan hastalar için özel bakım.
 • Güvenli ve destekleyici bir ortamın sağlanması.

Palyatif ve Hospice Bakımı:

 • Ağrı yönetimi ve semptom kontrolü.
 • Yaşam kalitesini artırmaya yönelik bakım ve destek.

Ameliyat Sonrası Bakım:

 • Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin izlenmesi ve desteklenmesi.
 • Rehabilitasyon ve fizik tedavi hizmetleri.

Evde Bakım Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?

Bu hizmetten faydalanabilecek kişiler genellikle tıbbi tedaviye, günlük yaşam aktivitelerinde yardıma veya özel bakım gereksinimlerine ihtiyaç duyanlardır. İşte evde bakım hizmetinden faydalanabilecek bazı gruplar:

1. Yaşlı Bireyler

Harekette Zorluk Çekenler:

 • Hareket kabiliyeti sınırlı olan ve yardıma ihtiyaç duyan yaşlı bireyler.
 • Tekerlekli sandalye veya yürüteç kullanmak zorunda olanlar.

Günlük Yaşam Aktivitelerinde Yardım Gerekenler:

 • Giyinme, banyo yapma, yemek yeme gibi günlük yaşam aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar.

Kronik Hastalıkları Olanlar:

 • Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik hastalıkları olan yaşlı bireyler.

2. Ameliyat Sonrası İyileşme Sürecinde Olan Hastalar

Cerrahi Müdahale Sonrası Bakım Gerekenler:

 • Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan ve profesyonel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastalar.
 • Pansuman değişimi, yara bakımı, fizik tedavi gibi hizmetlere ihtiyaç duyanlar.

3. Kronik Hastalıkları Olan Bireyler

Düzenli Tıbbi Bakım Gerekenler:

 • Diyabet, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi sürekli tıbbi müdahale gerektiren hastalıkları olan bireyler.
 • Diyabet yönetimi, ilaç uygulamaları, kan basıncı ve kan şekeri takibi gibi düzenli tıbbi hizmetlere ihtiyaç duyanlar.

4. Engelli Bireyler

Fiziksel veya Zihinsel Engelli Bireyler:

 • Günlük yaşam aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyan fiziksel engelli bireyler.
 • Zihinsel engelli bireyler için kişisel bakım, günlük yaşam aktiviteleri ve sosyal destek hizmetleri.

5. Kronik Ağrı ve Palyatif Bakım Gerektiren Hastalar

Ağrı Yönetimi ve Semptom Kontrolü Gerekenler:

 • Kanser gibi kronik ağrı ve semptomların yönetimini gerektiren hastalıkları olan bireyler.
 • Yaşam kalitesini artırmaya yönelik palyatif bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlar.

6. Demans ve Alzheimer Hastaları

Hafıza Kaybı ve Bilişsel Bozuklukları Olanlar:

 • Alzheimer veya demans hastalığı olan bireyler.
 • Güvenli bir ortamda, sürekli gözetim ve bakım gerektiren hastalar.

7. Yeni Doğan ve Pediatrik Bakım Gerektiren Çocuklar

Yenidoğan Bebekler:

 • Prematüre bebekler ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yenidoğanlar.
 • Evde izlenmesi gereken bebekler için hemşirelik ve tıbbi destek.

Kronik Hastalığı Olan Çocuklar:

 • Kronik hastalıkları veya özel sağlık ihtiyaçları olan çocuklar.
 • Evde düzenli tıbbi bakım ve takip gerektiren pediatrik hastalar.

8. Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Gerektiren Bireyler

Fiziksel Rehabilitasyon Gerekenler:

 • Kaza veya ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler.
 • Evde fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanan hastalar.

9. İlaç ve Tedavi Yönetimi Gerektiren Bireyler

İlaç Takibi ve Yönetimi Gerekenler:

 • Düzenli ilaç kullanımı gereken ve bu ilaçların takibini yapamayan bireyler.
 • İlaçların doğru dozda ve zamanında alınmasını sağlamak için profesyonel yardıma ihtiyaç duyan hastalar.
Etiketler:
evde bakım hizmeti