Yurt Dışından Araba Getirtmek Hakkında Her Şey

Yurtdışından araç getirtmek, kişinin veya kurumun, yabancı bir ülkeden kendi ülkesine bir araç ithal etme işlemidir.

Yurtdışından araç getirtmek, kişinin veya kurumun, yabancı bir ülkeden kendi ülkesine bir araç ithal etme işlemidir. Bu işlem, genellikle bireysel kullanım veya ticari faaliyetler için yapılmaktadır. Yurtdışından araç getirme süreci, karmaşık ve bazen uzun bir dizi prosedürü içerebilir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Temel adımlar şunları içerebilir:

 1. Belge Hazırlığı: İlk adım, ithalat sürecini başlatmak için gerekli belgeleri hazırlamaktır. Bu belgeler, aracın tescili, gümrük işlemleri ve vergilendirmesi için gereklidir.
 2. Gümrük İşlemleri: Yurtdışından getirilen araçlar, genellikle gümrük işlemlerine tabi tutulurlar. Bu işlemler, aracın ithal edildiği ülkenin gümrük yasalarına göre gerçekleştirilir. Gümrük işlemleri aracın tipine, yaşına ve ithal edilen ülkenin politikalarına bağlı olarak değişebilir.
 3. Vergilendirme: İthal edilen araçlar genellikle ithalat vergilerine tabi tutulurlar. Vergi miktarı, aracın değerine, yaşına, motor hacmine ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir.
 4. Emisyon ve Güvenlik Standartları: Bazı ülkeler ithal edilen araçların belirli emisyon ve güvenlik standartlarına uymasını şart koşar. Bu nedenle, ithal edilen araçların bu standartları karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesi gerekebilir.
 5. Tescil ve Plaka: İthal edilen aracın yerel tescil ve plakalama süreci, genellikle aracın ithal edildiği ülkenin trafik yönetim birimi veya ilgili otoritesi tarafından yönetilir.
 6. Sigorta: İthal edilen araçlar için uygun sigorta poliçeleri düzenlemek önemlidir. Bu, aracın olası zararlara karşı korunmasını sağlar.
 7. Nakliye ve Lojistik: İthal edilen aracın nakliyesi de önemlidir. Bu, aracın yurtdışından getirilme noktasından son kullanım noktasına taşınmasını içerir.

Yurtdışından araç getirtmek, karmaşık bir işlem olabilir ve yasal gereklilikler, vergiler ve gümrük düzenlemeleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bu tür bir işlemi başlatmadan önce yerel yetkililere danışmak ve profesyonel yardım almak önemlidir.

Yurtdışından Araç Getirme Prosedürleri

Yurtdışından araç getirme prosedürleri, ülkenizin ithalat ve gümrük yasalarına, vergilendirme düzenlemelerine ve yerel trafik yönetmeliklerine göre değişebilir. Ancak genel olarak, yurtdışından araç getirme prosedürleri aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Belge Hazırlığı:
  • İlk adım, yurtdışından araç getirme işleminin başlamasıdır. Bu süreçte aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız:
   • Araç tescil belgesi ve kimlik belgeleri.
   • İthalat işlemi için gereken izinler ve lisanslar.
   • Aracın yurtdışındaki satış sözleşmesi ve fatura.
   • Yurtdışından getirilecek aracın teknik özelliklerini belirten belgeler.
   • İthalat için ödenecek vergi ve harçlarla ilgili belgeler.
 2. Gümrük İşlemleri:
  • İthal edilen aracınızı gümrüğe bildirmeniz gerekecektir. Gümrük işlemleri aracın tipine, yaşına ve ithal edileceği ülkenin politikalarına bağlı olarak değişebilir. Gümrük yetkilileri, aracın gümrük işlemleri sırasında aracın fiyatını ve beyan edilen değerini kontrol edebilir.
 3. Vergilendirme:
  • İthal edilen araçlar genellikle ithalat vergilerine tabi tutulurlar. Vergi miktarı, aracın değerine, yaşına, motor hacmine ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir. Vergiler, ithalat işlemi sırasında ödenmelidir.
 4. Emisyon ve Güvenlik Standartları:
  • Bazı ülkeler ithal edilen araçların belirli emisyon ve güvenlik standartlarına uymasını şart koşar. Bu nedenle, ithal edilen araçların bu standartları karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesi gerekebilir.
 5. Tescil ve Plaka:
  • İthal edilen araçlar, yerel trafik yönetimi birimi veya ilgili otorite tarafından tescil edilmeli ve plakalanmalıdır. Bu, aracın resmi olarak kullanılabileceği anlamına gelir.
 6. Sigorta:
  • İthal edilen araçlar için uygun sigorta poliçeleri düzenlemek önemlidir. Bu, aracın olası zararlara karşı korunmasını sağlar.
 7. Nakliye ve Lojistik:
  • İthal edilen aracın nakliyesi ve lojistik düzenlemeleri de önemlidir. Bu, aracın yurtdışından getirilme noktasından son kullanım noktasına taşınmasını içerir. Taşıma sırasında aracın güvende olması için uygun önlemlerin alınması gerekir.
 8. Kararlılık ve Takip:
  • Yurtdışından araç getirme prosedürleri uzun sürebilir ve bazen karmaşık olabilir. Bu nedenle, kararlılık ve sürekli takip önemlidir. Profesyonel yardım almak da bu süreci kolaylaştırabilir.

Yurtdışından araç getirme prosedürleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve süreç karmaşık olabilir. Bu nedenle, bu tür bir işlemi başlatmadan önce yerel yetkililere danışmak ve profesyonel yardım almak önemlidir. Ayrıca, ithalatla ilgili güncel yasaları ve düzenlemeleri takip etmek de önemlidir, çünkü bu kurallar zaman içinde değişebilir.

Gümrük İşlemleri ve Vergiler

Yurtdışından araba getirtme işlemi sırasında gümrük işlemleri ve vergiler büyük öneme sahiptir. Bu süreç ülkenizin ithalat yasalarına ve gümrük politikalarına göre değişebilir. İşte yurtdışından araba getirtme sırasında dikkate almanız gereken gümrük işlemleri ve vergiler:

 1. Gümrük Vergisi: İthal edilen aracın değerine ve kilosuna bağlı olarak gümrük vergisi ödenmesi gerekebilir. Gümrük vergisi, ithalatın gerçekleştiği ülkenin gümrük tarifesi ve oranlarına göre değişebilir.
 2. KDV (Katma Değer Vergisi): İthal edilen araç için Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmesi gerekebilir. KDV oranı ithalatçının bulunduğu ülkeye bağlı olarak değişebilir.
 3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Bazı ülkeler ithal edilen araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) talep edebilir. Bu vergi, aracın türüne, motor hacmine, yakıt türüne ve yaşına göre değişiklik gösterebilir.
 4. Emisyon ve Güvenlik Standartları İncelemesi: İthal edilen aracın, ithalatçı ülkenin emisyon ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekebilir. Uygun olmayan araçlar belirli düzenlemelere uymak için modifiye edilmelidir.
 5. İthalat İzinleri ve Belgeleme: Bazı ülkeler, yurtdışından araç getirirken özel izinler, sertifikalar veya belgeler talep edebilir. Bu belgeler, aracın ithalatının yasal olduğunu ve uygun olduğunu gösterir.
 6. Sigorta: İthal edilen araçlar için gümrük işlemleri sırasında sigorta poliçeleri düzenlenmesi gerekebilir. Bu, aracın gümrük işlemleri sırasında zarar görmesi veya kaybolması durumunda koruma sağlar.
 7. Ödeme Düzenlemeleri: Gümrük vergileri, KDV ve diğer ödemeler, ithalat sırasında belirli bir düzenlemeye göre ödenmelidir. Ödemelerin düzgün bir şekilde yapılması, gümrük işlemlerinin tamamlanması için kritik önem taşır.
 8. Gümrük İşlem Süreci: Aracınızın gümrük işlemleri tamamlandığında, araç gümrük bölgesinden çıkabilir ve kayıtlı olarak kullanılabilir hale gelir.

Yurtdışından araba getirtme işlemi sırasında gümrük işlemleri ve vergiler, ithalatçının dikkat etmesi gereken kritik unsurlardır. Bu nedenle, işlemi başlatmadan önce yerel gümrük yetkilileri veya profesyonel bir ithalat danışmanı ile iletişime geçmek önemlidir. Ayrıca, ithalatın ülkenizin güncel yasalarına ve düzenlemelerine uygun olduğundan emin olmak da önemlidir, çünkü gümrük işlemleri ve vergiler zaman içinde değişebilir.

Araç İthalat Maliyetleri

Yurtdışından araç getirtirken karşılaşabileceğiniz araç ithalat maliyetleri, aracın türü, yaşına, ülkenize getirilme şekline ve hedef ülkenizin gümrük politikalarına bağlı olarak değişebilir. İşte yurtdışından araç getirme sırasında göz önünde bulundurmanız gereken araç ithalat maliyetlerinin bazıları:

 1. Araç Fiyatı: Yurtdışından getirilecek aracın satın alma maliyeti. Bu maliyet, aracın markası, modeli, yaşına, özelliklerine ve durumuna bağlı olarak değişebilir.
 2. Gümrük Vergisi: İthalatçı ülkenizin gümrük vergileri, aracın değerine göre değişebilir. Gümrük vergisi, ithalatçının bulunduğu ülkenin gümrük tarifesi ve oranlarına tabidir.
 3. Katma Değer Vergisi (KDV): İthal edilen aracın satış fiyatı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarı. KDV oranı ithalatçının bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Bazı ülkeler ithal edilen araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) talep edebilir. Bu vergi, aracın türüne, motor hacmine, yakıt türüne ve yaşına göre değişiklik gösterebilir.
 5. Emisyon ve Güvenlik Standartları Uyum Maliyetleri: İthal edilen aracın, ithalatçı ülkenin emisyon ve güvenlik standartlarına uyması gerekiyorsa, bu standartlara uyum maliyetleri söz konusu olabilir.
 6. İthalat İzinleri ve Belgeleri: İthalat için gereken izinler, sertifikalar veya diğer belgeler için ödeme yapmanız gerekebilir.
 7. Nakliye ve Lojistik: Aracın yurtdışından getirilme maliyeti, nakliye, taşıma, sigorta ve taşıma hizmetleri gibi lojistik maliyetleri içerebilir.
 8. Sigorta: İthal edilen araç için gümrük işlemleri sırasında sigorta poliçeleri düzenlemek önemlidir. Bu poliçeler, aracın gümrük işlemleri sırasında zarar görmesi veya kaybolması durumunda koruma sağlar.
 9. Tescil ve Plaka Ücretleri: Aracın yerel trafik yönetimi birimi tarafından tescil edilmesi ve plakalanması için ödenmesi gereken ücretler.
 10. Modifikasyon Maliyetleri: İthal edilen aracın yerel emisyon veya güvenlik standartlarına uydurulması gerekiyorsa, bu modifikasyonların maliyeti de dikkate alınmalıdır.

Yurtdışından araç getirme işlemi sırasında bu maliyetleri dikkate almak önemlidir, çünkü toplam maliyet, aracın getirilme ve kayıtlama maliyetini belirleyecektir. İşlemi başlatmadan önce bu maliyetleri hesaplamak ve yerel gümrük yasaları ve düzenlemeleri hakkında bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, profesyonel bir ithalat danışmanından yardım almak da faydalı olabilir.

Uygun Araç Seçimi

Yurtdışından araç getirtirken uygun araç seçimi, hem bütçeniz hem de kullanım amacınıza uygun bir araç bulmanızı sağlar. İşte yurtdışından araç getirtirken uygun araç seçimini yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler:

 1. Bütçe: İlk olarak, ne kadarlık bir bütçeye sahip olduğunuzu belirlemeniz gerekecek. Bu bütçe, araç maliyeti, nakliye, gümrük işlemleri ve diğer ilgili maliyetleri içermelidir.
 2. Araç Türü: Hangi tür araca ihtiyacınız olduğunu belirlemek önemlidir. Örneğin, bir sedan, hatchback, SUV, kamyonet veya spor araba gibi seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz. Kullanım amacınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun bir araç seçmelisiniz.
 3. Yakıt Türü: Araç yakıt türü, hem yakıt verimliliği hem de çevresel etki açısından önemlidir. Benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli araçlar arasından seçim yapmalısınız.
 4. Motor Hacmi ve Performans: Aracın motor hacmi, performansı üzerinde etkilidir. Güçlü bir motor istiyorsanız büyük bir motor hacmi gerekebilir, ancak bu yakıt tüketimini artırabilir.
 5. Yaş ve Durum: Yurtdışından getireceğiniz aracın yaşını ve genel durumunu dikkate almalısınız. Daha yeni araçlar genellikle daha az bakım gerektirir, ancak maliyetleri daha yüksektir. Kullanılmış araçlar daha uygun fiyatlı olabilir, ancak daha fazla bakım gerektirebilir.
 6. Emisyon ve Güvenlik Standartları: Hedef ülkenizin emisyon ve güvenlik standartlarına uygun bir araç seçmelisiniz. Uygun olmayan araçların modifiye edilmesi gerekebilir.
 7. Kullanım Amaçları: Araç, günlük sürüş, ticari kullanım veya özel bir amaç için mi kullanılacak? Kullanım amacınıza uygun bir araç seçmelisiniz.
 8. Marka ve Model Araştırması: İnternet üzerinden marka ve model araştırması yaparak, araçların güvenilirliği, parça temini ve servis erişimi gibi faktörleri incelemelisiniz.
 9. Araç Geçmişi: İkinci el araç alıyorsanız, aracın geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi edinmelisiniz. Kazalar, bakım geçmişi ve servis kayıtları gibi faktörler aracın durumu hakkında önemli bilgiler sunar.
 10. Sürüş Tarzı ve İhtiyaçlar: Sürüş tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun bir araç seçmelisiniz. Şehir içi sürüş, uzun mesafe yolculuklar veya off-road sürüş gibi faktörler araç seçimini etkiler.

Araç Taşıma ve Nakliye

Yurtdışından araç getirtirken araç taşıma ve nakliye süreci önemli bir adımdır. İşte yurtdışından araç getirtirken araç taşıma ve nakliye sürecini düşünmeniz gereken bazı önemli faktörler:

 1. Taşıma Yöntemi Seçimi: Yurtdışından araç taşımak için farklı taşıma yöntemleri bulunur. Bu yöntemler şunlar olabilir:
  • Roro (Roll-on/Roll-off): Araçlar römorklar veya gemi rampaları üzerinden yüklenir ve boşaltılır.
  • Konteyner Taşıma: Araçlar konteynerlere yerleştirilir ve gemi ile taşınır.
  • Hava Taşımacılığı: Hızlı ve güvenilir ancak daha pahalı bir seçenek.
 2. Nakliye Hizmeti Sağlayıcıları: Yurtdışından araç taşıma işlemi için profesyonel nakliye hizmeti sağlayıcılarından teklifler almalısınız. Bu hizmet sağlayıcılarının deneyimi, referansları ve maliyetleri hakkında araştırma yapmalısınız.
 3. Belgeler ve İzinler: Araç taşıma işlemi için gerekli olan tüm belgeleri ve izinleri temin etmelisiniz. Bu, aracın gümrük işlemleri ve taşıma sırasında herhangi bir sorun yaşanmamasını sağlar.
 4. Sigorta: Araç taşıma işlemi sırasında olası hasarları veya kayıpları karşılamak için uygun sigorta poliçesi düzenlemelisiniz. Taşıma sırasında aracınıza ne tür bir kapsama sağlanacağını belirlemelisiniz.
 5. Taşıma Süresi ve Takvimi: Araç taşıma süresi, hedef ülke ve taşıma yöntemine bağlı olarak değişebilir. Taşıma süresini ve taşıma takvimini dikkate alarak planlama yapmalısınız.
 6. Gümrük İşlemleri: Araç taşıma işlemi sırasında gümrük işlemleri önemlidir. Gümrük yetkilileri, aracın taşıma sırasında belirli belgelere ve gerekliliklere uygun olduğunu kontrol edecektir.
 7. Varış Limanı ve Teslimat: Araç taşıma işlemi sonunda aracınızın nereye teslim edileceğini belirlemelisiniz. Varış limanından son noktaya taşıma maliyetleri hakkında bilgi edinmelisiniz.
 8. Taşıma Maliyetleri: Araç taşıma maliyetleri, taşıma yöntemi, mesafe ve aracın türüne bağlı olarak değişebilir. Bu maliyetleri önceden hesaplamalısınız.
 9. İzleme ve İletişim: Taşıma sürecinin her aşamasını izlemek ve iletişimde kalmak önemlidir. Taşıma hizmeti sağlayıcılarından düzenli güncellemeler almalısınız.
 10. Aracın Hazırlığı: Aracınızı taşımadan önce temizlemeli, belgeleri hazırlamalı ve uygun şekilde ambalajlamalısınız.

Yurtdışından araç getirtirken araç taşıma ve nakliye süreci karmaşık olabilir. Profesyonel nakliye hizmeti sağlayıcılarından yardım almak ve yerel gümrük yasaları hakkında bilgi edinmek bu süreci kolaylaştırabilir. Ayrıca, işlemi başlatmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalı ve doğru kararlar vermelisiniz.