Takyidat Belgesi Nedir? Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

Takyidat belgesi, taşınmaz malın üzerindeki kısıtlamaları gösteren bir belgedir. Bu kısıtlamalar, ipotek, haciz, şerh gibi taşınmazın mülkiyet hakkını etkileyen haklardır.


Takyidat belgesi, taşınmaz malın üzerindeki kısıtlamaları gösteren bir belgedir. Bu kısıtlamalar, ipotek, haciz, şerh gibi taşınmazın mülkiyet hakkını etkileyen haklardır.

Takyidat belgesi, taşınmaz malın tapu sicilinde yer alır. Tapu sicilinde, taşınmaz malın malik bilgileri, taşınmaz malın niteliği, taşınmaz malın bulunduğu yer gibi bilgiler bulunur. Takyidat ise taşınmaz malın üzerinde bulunan kısıtlamaları gösteren bir bölümdür.

Takyidat belgesi, taşınmaz malın satışı, ipotek edilmesi, haczedilmesi gibi işlemler için gereklidir. Bu işlemler yapılırken, taşınmaz malın üzerinde herhangi bir takyidat olup olmadığı kontrol edilir.

Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamalar şunlardır:

 • İpotek: İpotek, taşınmaz malın üzerinde bir borca karşılık olarak kurulan bir haktır. İpotek alacaklısı, ipotekli taşınmaz malın satışından elde edilecek bedeli borcuna karşılık alabilir.
 • Haciz: Haciz, bir borcun tahsili için taşınmaz malın üzerine konulan bir tedbirdir. Haciz alacaklısı, haczedilen taşınmaz malın satışından elde edilecek bedeli borcuna karşılık alabilir.
 • Şerh: Şerh, taşınmaz malın üzerinde bulunan bir kayıttır. Şerhler, taşınmaz malın mülkiyet hakkını etkilemez. Ancak, taşınmaz malın satışı, ipotek edilmesi, haczedilmesi gibi işlemler sırasında dikkate alınmalıdır.

Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamalar, taşınmaz malın değerini düşürebilir. Bu nedenle, taşınmaz mal satın almadan önce mutlaka takyidat belgesinin incelenmesi gerekir.

Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

Takyidat belgesi, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğünden alınabilir. Takyidat belgesi almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği
 • Taşınmaz malın maliki adına düzenlenmiş kimlik belgesi

Tapu müdürlüğüne müracaat eden kişi, bu belgeleri ibraz ederek takyidat belgesini alabilir.

Takyidat belgesi, tapu müdürlüğünün internet sitesinden de alınabilir. İnternetten takyidat belgesi almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Taşınmaz malın tapu numarası
 • Taşınmaz malın maliki adına düzenlenmiş kimlik numarası

İnternet sitesinden takyidat belgesi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine girin.
 2. "Tapu Sorgulama" bölümüne tıklayın.
 3. "Taşınmaz Mal Sorgulama" sekmesine tıklayın.
 4. Taşınmaz malın tapu numarası ve maliki adına düzenlenmiş kimlik numarasını girin.
 5. "Sorgula" düğmesine tıklayın.

Sorgulama sonucunda, taşınmaz malın üzerinde bulunan takyidatlar görüntülenecektir.

Takyidat belgesi, taşınmaz malın mülkiyet hakkını etkileyen önemli bir belgedir. Bu nedenle, taşınmaz mal satın almadan veya herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka takyidat belgesinin incelenmesi gerekir.

Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?

Takyidat belgesini, taşınmaz malın maliki veya yetkili temsilcisi alabilir. Taşınmaz malın maliki, tapu senedi veya tapu kayıt örneği ile kimlik belgesini ibraz ederek takyidat belgesini alabilir.

Taşınmaz malın maliki, takyidat belgesini almakta zorlanıyorsa, bir vekil tayin edebilir. Vekil, tapu müdürlüğüne müracaat ederek takyidat belgesini alabilir. Vekil tayin etmek için, tapu müdürlüğüne bir vekâletname ibraz etmek gerekir.

Takyidat belgesi, taşınmaz malın üzerinde bulunan kısıtlamaları gösteren önemli bir belgedir. Bu nedenle, taşınmaz mal satın almadan veya herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka takyidat belgesinin incelenmesi gerekir.

Takyidat belgesini alacak kişinin, taşınmaz malın maliki veya yetkili temsilcisi olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu kanıt, tapu senedi veya tapu kayıt örneği ile sağlanabilir. Ayrıca, vekaletname ile de takyidat belgesi alınabilir.

Takyidat Belgesi Neden Önemlidir?

Takyidat belgesi, taşınmaz malın üzerinde bulunan kısıtlamaları gösteren önemli bir belgedir. Bu kısıtlamalar, ipotek, haciz, şerh gibi taşınmazın mülkiyet hakkını etkileyen haklardır.

Takyidat belgesi, taşınmaz malın üzerinde bulunan kısıtlamaları bilmek için önemlidir. Bu kısıtlamalar, taşınmaz malın değerini düşürebilir veya taşınmaz malın üzerinde işlem yapmayı zorlaştırabilir.

Takyidat belgesi, taşınmaz mal satın almadan veya herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka incelenmelidir. Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamalar, aşağıdakileri etkileyebilir:

 • Taşınmaz malın değeri: Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamalar, taşınmaz malın değerini düşürebilir.
 • Taşınmaz malın mülkiyeti: Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamalar, taşınmaz malın mülkiyet hakkını etkileyebilir.
 • Taşınmaz mal üzerinde işlem yapma: Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamalar, taşınmaz mal üzerinde işlem yapmayı zorlaştırabilir.

Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamalar şunlardır:

 • İpotek: İpotek, taşınmaz malın üzerinde bir borca karşılık olarak kurulan bir haktır. İpotek alacaklısı, ipotekli taşınmaz malın satışından elde edilecek bedeli borcuna karşılık alabilir.
 • Haciz: Haciz, bir borcun tahsili için taşınmaz malın üzerine konulan bir tedbirdir. Haciz alacaklısı, haczedilen taşınmaz malın satışından elde edilecek bedeli borcuna karşılık alabilir.
 • Şerh: Şerh, taşınmaz malın üzerinde bulunan bir kayıttır. Şerhler, taşınmaz malın mülkiyet hakkını etkilemez. Ancak, taşınmaz malın satışı, ipotek edilmesi, haczedilmesi gibi işlemler sırasında dikkate alınmalıdır.

Takyidat belgesinde yer alan kısıtlamaları bilmek, taşınmaz mal sahibi veya alacaklısı için önemli bir husustur.

Tapu Takyidat Belgesi Harcı Ne Kadar?

2023 yılı için tapu takyidat belgesi harcı, her sayfa için 46,10 TL'dir. Bu harç, tapu müdürlüğüne makbuz karşılığında yatırılır.

Tapu takyidat belgesi harcı, taşınmaz malın maliki veya yetkili temsilcisi tarafından ödenir. Taşınmaz malın maliki, tapu senedi veya tapu kayıt örneği ile kimlik belgesini ibraz ederek tapu müdürlüğüne müracaat ederek tapu takyidat belgesi harcını ödeyebilir.

Tapu takyidat belgesi harcı, tapu müdürlüğünün internet sitesinden de ödenebilir. İnternetten tapu takyidat belgesi harcı ödemek için, tapu müdürlüğünün internet sitesine giriş yapılır ve gerekli bilgiler girilerek ödeme yapılır.

Tapu takyidat belgesi harcı, taşınmaz malın mülkiyet hakkını etkileyen önemli bir belge olan tapu takyidat belgesinin alınması için ödenmesi gereken bir harçtır.

Etiketler:
takdiyat belgesi