Kira Sözleşmesi Örneği: Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira Sözleşmesi, bir kiracı ile bir mal sahibi veya mülk sahibi arasında kiraya verme ve kiralamaya ilişkin yapılan sözleşmedir

Kira Sözleşmesi, bir kiracı ile bir mal sahibi veya mülk sahibi arasında kiraya verme ve kiralamaya ilişkin yapılan sözleşmedir. Kiracı, belirli bir süre için mülkü kullanma hakkını alır ve buna karşılık olarak mülk sahibi kiracıdan belirli bir ücret alır. Kira sözleşmesi genellikle kiracının haklarını ve sorumluluklarını, kira bedelini, ödeme koşullarını, depozito gereksinimlerini, mülkün kullanımını düzenleyen şartları içerir. Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek için önemlidir ve taraflar arasında yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca, kira sözleşmesi genellikle yerel kira yasalarına uygun olmalıdır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi genellikle şu adımları takip eder:

 1. Tarafların Belirlenmesi: Kiraya veren (mal sahibi veya mülk sahibi) ile kiracı arasında sözleşmeye katılacak kişilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi.
 2. Kiralanan Mülkün Tanımı: Kiralanacak mülkün tam adresi ve fiziksel özellikleri gibi detayların belirlenmesi.
 3. Kiralama Koşulları: Kiralama süresi, kira bedeli (aylık veya yıllık), kira ödeme yöntemi (nakit, banka havalesi vb.), kira artışı ve ödeme tarihleri gibi koşulların belirlenmesi.
 4. Depozito ve Diğer Ücretler: Depozito miktarı ve geri ödeme koşulları, kiracının sorumluluğundaki diğer ödemeler (elektrik, su, doğalgaz gibi) gibi konuların düzenlenmesi.
 5. Kullanım Koşulları ve Kuralları: Mülkün kullanımıyla ilgili kuralların ve kısıtlamaların belirlenmesi (evcil hayvanların kabul edilip edilmemesi, sigara içme politikası gibi).
 6. Onarım ve Bakım Sorumlulukları: Mülkün bakımı ve onarımı konusunda tarafların sorumluluklarının açıkça belirlenmesi.
 7. Sigorta: Kiracı veya kiraya verenin hangi tür sigortaları yaptıracağı ve kimin hangi durumda sorumlu olacağına dair bilgilerin yer alması.
 8. Sözleşmenin Süresi ve Fesih Koşulları: Kiralama süresi ve sözleşmenin nasıl sonlandırılacağına dair koşulların belirlenmesi.
 9. İmza: Her iki tarafın da sözleşmeyi okuyup anladığına dair imzaların atılması.

Kira Sözleşmesinin Özellikleri

Kira sözleşmesinin bazı temel özellikleri şunlardır:

 1. Karşılıklı Rıza: Kira sözleşmesi, tarafların karşılıklı rızasıyla gerçekleşir. Kiraya veren ve kiracı arasında her iki tarafın da sözleşmeyi kabul ettiğine dair bir anlaşma olmalıdır.
 2. Yazılı Olma Şartı: Kira sözleşmesi genellikle yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı olmayan sözleşmeler, uyuşmazlık durumlarında kanıt olarak kullanılabilirliği açısından sorun yaratabilir.
 3. Kira Bedeli: Kira sözleşmesinin en temel özelliği, kiracının belirli bir süre boyunca mülk sahibine kira bedeli ödemesidir. Bu kira bedeli, taraflar arasında önceden belirlenen miktar ve ödeme koşulları doğrultusunda gerçekleşir.
 4. Kiralanacak Mülkün Tanımı: Sözleşmede kiralanacak mülkün tam olarak tanımlanması önemlidir. Mülkün adresi, fiziksel özellikleri ve içerdiği eşyalar gibi detaylar belirtilmelidir.
 5. Kiralama Süresi: Kira sözleşmesinde belirli bir süre belirtilmelidir. Bu süre, taraflar arasında önceden belirlenmiş bir başlangıç ve bitiş tarihi içerebilir.
 6. Depozito ve Diğer Ücretler: Sözleşmede genellikle kiracının ödemesi gereken depozito miktarı ve geri ödeme koşulları, kira dışındaki diğer masraflar (elektrik, su, doğalgaz gibi) gibi konular da belirtilir.
 7. Sorumluluklar ve Kurallar: Kiracının ve kiraya verenin sorumlulukları ile kiralanacak mülkün kullanımıyla ilgili kuralların belirlenmesi önemlidir. Bu, mülkün bakımı, onarımı, sigorta gereksinimleri ve diğer detayları içerir.
 8. Fesih Koşulları: Sözleşmenin ne şekilde ve ne zaman feshedilebileceğine dair koşulların belirlenmesi önemlidir. Bu, tarafların belirli bir bildirim süresi vermesi gerekip gerekmediği ve fesih durumunda uygulanacak prosedürleri içerir.

Kira Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

Kira sözleşmeleri, genel olarak aşağıdaki temel türler altında sınıflandırılabilir:

 1. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi: Tarafların belirli bir süre için (genellikle bir yıl veya daha uzun) anlaştığı kira sözleşmesidir. Bu sürenin sonunda, taraflar yeniden anlaşabilir veya sözleşme feshedilebilir.
 2. Süresiz Kira Sözleşmesi: Belirli bir süreye bağlı olmaksızın devam eden kira sözleşmesidir. Bu tür sözleşmelerde, tarafların belirli bir süre öncesinde bildirim yaparak sözleşmeyi sonlandırma hakkı vardır.
 3. Ticari Kira Sözleşmesi: İşyeri, mağaza, ofis gibi ticari amaçlarla kullanılan mülkler için yapılan kira sözleşmeleridir. Ticari kira sözleşmeleri, genellikle diğer kira sözleşmelerinden farklı koşullar ve hükümler içerebilir.
 4. Konut Kira Sözleşmesi: Konut amaçlı kullanılan mülkler için yapılan kira sözleşmeleridir. Bu sözleşmeler, genellikle konut kira yasaları tarafından belirlenen standartlara uygun olarak yapılır.
 5. Kısa Süreli Kira Sözleşmesi: Belirli bir süre (genellikle birkaç gün ila birkaç hafta) için yapılan kira sözleşmeleridir. Tatil evleri, kısa süreli konaklama birimleri veya geçici konutlar için kullanılabilir.
 6. Amaca Yönelik Kira Sözleşmesi: Belirli bir amaca hizmet etmek üzere kiralanmış olan mülkler için yapılan kira sözleşmeleridir. Örneğin, bir etkinlik veya toplantı için kiralanmış bir salon veya bir depo alanı için yapılan sözleşmeler bu kategoriye girer.

Kira Sözleşmesi Nereden Alınır?

Kira sözleşmesi genellikle şu yerlerden temin edilebilir:

 1. İnternet: Çeşitli web siteleri ve platformlar, standart kira sözleşmesi şablonları sunar. Bu şablonlar genellikle kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
 2. Emlak Ajansları: Emlak ajansları, kira işlemlerini yöneten profesyonellerdir. Kiralama işlemleri sırasında, emlak ajansları genellikle standart kira sözleşmeleri sağlarlar.
 3. Avukatlar ve Hukuk Büroları: Kiralama işlemleri konusunda uzmanlaşmış avukatlar veya hukuk büroları, kişilere özelleştirilmiş kira sözleşmeleri hazırlayabilirler. Bu, tarafların spesifik ihtiyaçlarına ve yerel yasal gereksinimlere uygun sözleşmeler sağlamak için önemli olabilir.
 4. Yerel Kira Kurumları ve Danışma Merkezleri: Bazı bölgelerde, kira işlemleri ve sözleşmeler hakkında bilgi ve destek sunan yerel kira kurumları veya danışma merkezleri bulunabilir. Bu kurumlar, kira sözleşmesi şablonları ve rehberlik sağlayabilirler.
 5. Kitapçılar ve Ofis Malzemeleri Mağazaları: Standart kira sözleşmesi formları, bazı kitapçılar veya ofis malzemeleri mağazalarında bulunabilir.

Hangi kaynağı tercih ederseniz edin, kira sözleşmesinin taraflar arasında adil ve açık bir anlaşma sağlamak için yerel yasal gereksinimlere ve tarafların ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak önemlidir.

Kira Sözleşmesi Örneği

KİRA SÖZLEŞMESİ

DAİRE :
MAHALLE :
SOKAK:
NUMARA :
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ :
KİRAYA VERENİN ADI – SOYADI :

İKÂMETGAH VE T.C. KİMLİK NO :

KİRALAYANIN ADI – SOYADI :

İKAMETGAH VE T.C. KİMLİK NO :

BİR YILLIK KİRA KARŞILIĞI :
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI :
KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ :
KİRA SÜRESİ :
KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ :
KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU :
KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI:
KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI

Etiketler:
Kira Sözleşmesi