Devalüasyon Nedir? Devalüasyon Olursa Ne Olur?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında resmi olarak değer kaybettirilmesi işlemidir. Bu işlem, genellikle sabit kur sistemi uygulayan ülkeler tarafından gerçekleştirilir.

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında resmi olarak değer kaybettirilmesi işlemidir. Bu işlem, genellikle sabit kur sistemi uygulayan ülkeler tarafından gerçekleştirilir.

Devalüasyon, bir ülkenin cari açığını kapatmak veya ihracatını artırmak için kullanılan bir para politikası aracıdır. Para biriminin değer kaybetmesi, ithalatı pahalılaştırırken ihracatı ucuzlatarak dış ticaret dengesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Devalüasyonun bazı avantajları şunlardır:

 • İhracatı artırır: Para biriminin değer kaybetmesi, ihraç ürünlerinin diğer ülkeler için daha ucuz hale gelmesini sağlayarak ihracatı teşvik eder.
 • Cari açığı kapatır: İhracatın artması ve ithalatın azalması, cari açığın kapanmasına yardımcı olur.
 • Rekabeti artırır: Devalüasyon, ihraç eden firmaların uluslararası pazarda daha rekabetçi olmasını sağlar.

Ancak devalüasyonun bazı dezavantajları da vardır:

 • Enflasyonu artırır: Para biriminin değer kaybetmesi, ithal ürünlerin fiyatlarının artmasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir.
 • Yatırımları caydırır: Devalüasyon, yatırımcıların güvenini zedeleyebilir ve yatırımları caydırabilir.
 • Borç yükünü artırır: Yurt dışından borç alan ülkeler için devalüasyon, borç yükünün artmasına neden olabilir.

Devalüasyon, bir ülkenin ekonomisini canlandırmak için kullanılabilecek bir araç olsa da, dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. Yanlış şekilde uygulanan devalüasyon, ekonominin daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Devalüasyonun bazı örnekleri:

 • Türkiye, 2001 yılında para birimini devalüe ederek büyük bir ekonomik krizden kurtulmayı başarmıştır.
 • Arjantin, 2018 yılında para birimini devalüe ederek cari açığını kapatmaya çalışmıştır.

Devalüasyon Olursa Ne Olur?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin resmi olarak değer kaybettirilmesi işlemidir. Bu durum, ekonominin birçok farklı alanında etkilere yol açabilir.

Devalüasyonun olası etkileri:

Olumlu Etkiler:

 • İhracatı Artırır: Para biriminin değer kaybetmesi, ihraç ürünlerinin diğer ülkeler için daha ucuz hale gelmesini sağlayarak ihracatı teşvik eder.
 • Cari Açığı Kapatır: İhracatın artması ve ithalatın azalması, cari açığın kapanmasına yardımcı olur.
 • Rekabeti Artırır: Devalüasyon, ihraç eden firmaların uluslararası pazarda daha rekabetçi olmasını sağlar.
 • Turizmi Teşvik Eder: Yabancı turistler için ülkeyi daha ucuz hale getirerek turizm gelirlerini artırabilir.

Olumsuz Etkiler:

 • Enflasyonu Artırır: Para biriminin değer kaybetmesi, ithal ürünlerin fiyatlarının artmasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir.
 • Yatırımları Caydırır: Devalüasyon, yatırımcıların güvenini zedeleyebilir ve yatırımları caydırabilir.
 • Borç Yükünü Artırır: Yurt dışından borç alan ülkeler için devalüasyon, borç yükünün artmasına neden olabilir.
 • Gelir Dağılımını Bozar: Sabit gelirlilerin ve borcu olanların aleyhine, varlık sahibi olanların lehine bir durum yaratabilir.

Devalüasyonun etkisi, birçok faktöre bağlıdır:

 • Devalüasyon oranı: Para biriminin ne kadar değer kaybettiği, etkilerin büyüklüğünü belirler.
 • Ekonominin genel durumu: Güçlü bir ekonomiye sahip ülkeler, devalüasyona daha kolay uyum sağlayabilir.
 • Uluslararası piyasaların durumu: Uluslararası piyasalarda belirsizlik varsa, devalüasyonun etkileri daha olumsuz olabilir.

Devalüasyon, dikkatli bir şekilde uygulanması gereken bir politikadır. Yanlış şekilde uygulanan devalüasyon, ekonominin daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Türkiye Ekonomisinde Devalüasyon Ne Zaman Oldu?

Türkiye ekonomisinde devalüasyon birçok kez gerçekleşti. En önemli devalüasyonlar şunlardır:

1946: 7 Eylül 1946'da Recep Peker Hükümeti döneminde 1 ABD Doları 2.80 TL'den 3.75 TL'ye yükseltildi. Bu devalüasyon, II. Dünya Savaşı'nın getirdiği ekonomik zorluklar ve artan ithalat nedeniyle gerçekleşti.

1958: 4 Ağustos 1958'de Adnan Menderes Hükümeti döneminde 1 ABD Doları 9 TL'ye çıkarıldı. Bu devalüasyon, Kore Savaşı'nın sona ermesi ve hammadde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucunda gerçekleşti.

1970: 10 Ağustos 1970'de Süleyman Demirel Hükümeti döneminde 1 ABD Doları 9 TL'den 15 TL'ye yükseltildi. Bu devalüasyon, 1960'lı yıllarda yaşanan hızlı sanayileşme ve artan dış ticaret açığı nedeniyle gerçekleşti.

1980: 24 Ocak 1980'de Süleyman Demirel Hükümeti döneminde "24 Ocak Kararları" kapsamında devalüasyon yapıldı. 1 ABD Doları 47.80 TL'den 70 TL'ye yükseltildi. Bu devalüasyon, 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizinin ve artan enflasyonun getirdiği ekonomik krizin sonucunda gerçekleşti.

2001: 20 Şubat 2001'de Bülent Ecevit Hükümeti döneminde 1 ABD Doları 690.000 TL'den 1.680.000 TL'ye yükseltildi. Bu devalüasyon, 1990'lı yıllarda yaşanan "kara para" akışı ve artan borçlanma nedeniyle yaşanan ekonomik krizin sonucunda gerçekleşti.

Devalüasyonlar, Türkiye ekonomisinde her zaman önemli bir rol oynamıştır. Para biriminin değer kaybetmesi, ihracatı artırırken ithalatı pahalılaştırır ve cari açığı kapatmaya yardımcı olur. Ancak devalüasyon aynı zamanda enflasyonu artırır ve yatırımları caydırabilir.

Dolar Devalüasyon Kararı Sonrası Ne Olur?

Dolar, devalüasyon kararın alınması veya ortaya çıkması durumunda, dolar genellikle belirli şekillerde tepki verebilir:

 1. Doların Değer Kazanması: Eğer dolar, diğer ülkelerin para birimlerine karşı daha güçlü konuma gelirse, uluslararası döviz kurlarında yükseliş görebilir. Bu durum, yatırımcıların doları tercih etmeleri ve dolar varlıklarına yönelmeleri sonucunu doğurabilir.
 2. Döviz Piyasasında Dalgalanma: Devalüasyon kararı, genellikle döviz piyasalarında belirsizlik ve dalgalanmaya neden olabilir. Bu dalgalanmalar, doların değerini etkileyebilir ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.
 3. Uluslararası Ticaret Dengesi: Eğer devalüasyon, bir ülkenin rekabet avantajını artırıyorsa, o ülkenin ihracatı genellikle artabilir. Ancak, diğer ülkelerde ithalatın maliyetinin artması da söz konusu olabilir.
 4. Küresel Finansal Piyasalara Etki: Dolar devalüasyon kararı, küresel finansal piyasalarda geniş kapsamlı bir etki yaratabilir. Yatırımcılar, doların değerindeki değişikliklere göre portföylerini ve varlıklarını düzenleyebilir.
 5. Enflasyon Baskısı: Doların değer kaybetmesi, ithal mal ve hizmetlerin maliyetini artırabilir. Bu durum, enflasyon baskısı yaratabilir ve yerel tüketici fiyatlarını etkileyebilir.
 6. Uluslararası Finansal İstikrar Endişeleri: Dolar devalüasyonu, özellikle gelişen ülkelerde dış borçları olan şirketler ve hükümetler için finansal istikrarsızlık endişelerine yol açabilir.

Her devalüasyon durumu, ekonomik koşullar, ülkenin mali politikaları ve küresel faktörler gibi bir dizi etkenle şekillenir. Bu nedenle, doların devalüasyon kararı sonrasındaki hareketini anlamak için geniş bir perspektife ve güncel ekonomik gelişmelere odaklanmak önemlidir.

Etiketler:
Devalüasyon